ប្រដាប់ស្ទង់រទេះ

ក្រុមហ៊ុន RIHOO ជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែកសំរាប់លក់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់អ័ក្សដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិងសម្ភារៈផ្សេងៗហើយអាចស្ថិតនៅក្រោមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីនាំយកដំណោះស្រាយពីការរចនារហូតដល់ការផលិត។ យើងធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនសម្រាប់ផលិតផលពិសេសមួយចំនួន - តាមដានរង្វិលជុំសូម្បីតែអ្នកត្រូវការក្នុងបរិមាណតិចយើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់អ្នកក្នុងពេលបញ្ជូនលឿន។
View as