ប្រហោងកូនបាល់តូចៗផ្សេងទៀត

ក្រុមហ៊ុន RIHOO ជាក្រុមហ៊ុនផលិតលោហៈសំរាប់ជនជាតិចិនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់បាល់តូចៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់បាល់តូចៗផ្សេងទៀតជាមួយនឹងស្តង់ដារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗគ្នាហើយអាចស្ថិតនៅក្រោមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយពីការរចនាដើម្បីផលិត។ យើងធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនសម្រាប់ផលិតផលពិសេសមួយចំនួន - ដុំថ្មខ្នាតតូចផ្សេងទៀតសូម្បីតែអ្នកត្រូវការគឺនៅក្នុងបរិមាណតូចយើងក៏អាចផ្គត់ផ្គង់អ្នកក្នុងពេលដឹកជញ្ជូនលឿន។
View as  
 
 1